Ελλάδα
801-1136624

Όροι Χρήσης BackOrder domains


 Όροι Χρήσης 

 
Παρακάτω θα βρείτε τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας BackOrder στο Papaki. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους της BackOrder υπηρεσίας καθώς και με τους Γενικούς Όρους χρήσης που βρίσκονται στη σελίδα: https://www.papaki.com/terms-of-use.htm
 
1. H υπηρεσία Backorder επιτρέπει στους πελάτες να επιλέξουν για παρακολούθηση ένα ήδη κατοχυρωμένο domain name. Η υπηρεσία Backorder θα προσπαθήσει να το κατοχυρώσει μόλις απελευθερωθεί και είναι διαθέσιμο στην αγορά.
 
2. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα domain TLDs .GR, .EU, .COM, .NET
 
3. Κατανοείτε ότι ένα domain που λήγει μπαίνει σε κατάσταση καραντίνας για 15 ημέρες, ή 40 μέρες (εξαρτάται από την κατάληξη). Επίσης για ορισμένα domains ακολουθεί και Redemption Period 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 περιόδων, ο ιδιοκτήτης του domain έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το domain του, διατηρώντας το. Η υπηρεσία Backorder θα ξεκινήσει τις προσπάθειες κατοχύρωσης αμέσως μετά.
 
4. Το Papaki δεν παρέχει δηλώσεις ή εγγυήσεις στον Πελάτη ότι η κατοχύρωση του domain που ζητά, είναι εγγυημένη μέσα από την υπηρεσία Backorder.
 
5. Οι πελάτες αποδέχονται ότι το Papaki ή άλλες θυγατρικές του δεν είναι υπεύθυνοι στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η κατοχύρωση ενός BackOrdered domain.
 
6. Οι πελάτες θα χρεωθούν το κόστος της BackOrder υπηρεσίας και το κόστος της κατοχύρωσης domain (για 2 χρόνια), τη στιγμή της παραγγελίας.
 
7. Σε περίπτωση που το domain απελευθερωθεί αλλά δεν κατοχυρωθεί επιτυχώς από την υπηρεσία Domains Backorder του Papaki, είτε γιατί κατοχυρώθηκε από άλλη εταιρία είτε γιατί ανανεώθηκε από τον τωρινό ιδιοκτήτη, τότε, μετά από αίτημα του πελάτη για ακύρωση της υπηρεσίας, επιστρέφεται το 95% του κόστους της υπηρεσίας (9.45 €). Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ζητήσει ακύρωση της υπηρεσίας, η υπηρεσία συνεχίζει να ισχύει και παρακολουθεί το domain έως ότου κατοχυρωθεί το domain σε μελλοντική λήξη ή ακυρωθεί η υπηρεσία από τον πελάτη. 
 
8. Επιστροφή του κόστους κατοχύρωσης και του 95% του κόστους της υπηρεσίας (9.45 €) μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη, εάν μετά την 1η ημερομηνία λήξης του domain, δεν επιτευχθεί κατοχύρωση του από το Papaki. Αν πρόκειται για .ΕU domain name, η δυνατότητα ακύρωσης Backorder και επιστροφής χρημάτων ενεργοποιείται εφτά ημέρες μετά την εξόφληση της παραγγελίας του Backorder.


 
9. Η υπηρεσία Backorder συνεχίζει να είναι ενεργή και με το πέρας της ημερομηνίας λήξης του domain, έως ότου κατοχυρωθεί το backordered domain, ή ακυρωθεί η υπηρεσία και ζητηθεί επιστροφή χρημάτων.
 
10. Ως ημερομηνία λήξης θεωρείται η ημερομηνία που απελευθερώνεται το domain στην αγορά, μετά από τυχόν περιόδους καραντίνας ή redemption.
 
11. To Papaki διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για να ικανοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, ολοκληρη ή μέρος της, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Papaki.
 
12. Οι όροι που ισχύουν αλλά δεν προσδιορίζονται εδώ, συνεχίζουν να ισχύουν όπως παρουσιάζονται στη σελίδα https://www.papaki.com/terms-of-use.htm
 
13. Στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση των BackOrdering Όρων με των γενικών Όρων Χρήσης του Papaki, υπερισχύουν οι πρώτοι.


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
 
ajax-loader.gif