Δημιουργία CSR στον IIS 8 & IIS8.5
Icon Printer


 1. Από την Έναρξη (Startscreen), εντοπίστε τοInternet Information Services (IIS) Manager.

 2. Στο panel των συνδέσεων (Connections), εντοπίστε και κάντε click στον server.

 3. Στην home page του server (center panel) κάτω από τονIIS, κάντε διπλό clickστο εικονίδιοServer Certificates.

  IIS 8 Security Certificates

 4. Στο μενού Actions, κάντε click στο Create Certificate Request.

  IIS 8 Create Certificate Request

 5. Στον οδηγό του Request Certificate, στο Distinguished Name Properties, προσθέστε την πληροφορία ως φαίνεται παρακάτω και κάντε click στο Next.

  Common name: Το domain σας (e.g.,www.yourdomain.com).
  Organization: Το όνομα της εταιρίας σας
  Organizationalunit: Το όνομα του τμήματος της εταιρίας σας, πχ "IT",
  City/locality: Το όνομα της πόλης που βρίσκεται η εταιρία
  State/province: Την πολιτεία ή περιοχή
  Country/region: Την χώρα


 6. Στη σελίδα Cryptographic Service Provider Properties, προσθέστε την πληροφορία ως φαίνεται παρακάτω και κάντε click στο Next.

  Cryptographicservice provider: Από το drop down μενού, επιλέξτεMicrosoft RSA SChannel Cryptographic Provider(εκτός και αν έχετε συγκεκριμένο cryptographic provider).
  Bit length: In the drop-down listΑπό το drop down μενού, επιλέξτε2048(εκτός αν έχετε συγκεκριμένο λόγο για να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο).


 7. Στην κατηγορία File Name, κάτω από το Specify a file name for the certificate request, κάντε click στο εικονίδιο…για να επιλέξετε την τοποθεσία αποθήκευσης του CSR σας.

  Σημείωση: Θυμηθείτε το filename και αποθηκεύστε την τοποθεσία του CSR. Αν δηλώσετε ένα filename χωρίς την τοποθεσία, το CSR θα αποθηκευθεί στοC:\Windows\System32.

  IIS 8 CSR Pending Request Filename

 8. Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία, κάντε click στο Finish.

 9. Ανοίξτε το αρχείο CSR file με έναν text editor (όπως το Notepad), αντιγράψτε το κείμενο (συμπεριλαμβανομένου του -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----και-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----) και επικολλήστε το στην φόρμα παραγγελία του παρόχου σας.

  IIS 8 and IIS 8.5 Add CSR Details

 10.  

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif