Επιβεβαίωση email ρυθμίσεων σε Outlook (email client)
Icon Printer

Σε περίπτωση που το email που έχετε συνδέσει με το Outlook (Thunderbird κτλ.) δεν λειτουργεί, παρόλο που έχουν περάσει 4-48 ώρες από την αλλαγή των nameservers, βεβαιωθείτε ότι έχετε υλοποιήσει σωστά τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Οι γενικές ρυθμίσεις προσθήκης ενός email λογαριασμού σε έναν client είναι οι παρακάτω:

Διεύθυνση Email Πληκτρολογήστε ολόκληρο το email σας:[email protected]
Username Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ[email protected]
Password Συμπληρώστε αυτό που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του email σας μέσα από το Plesk
Τύπος λογαριασμού
Εισερχόμενης αλληλογραφίας
POP3 ή IMAP
Θύρα εισερχόμενης Στην περίπτωση IMAP τότε ορίστε την ασφαλής θύρα 993.
Στην περίπτωση POP ορίστε την ασφαλής θύρα 995.
SSL
TLS/SSL
Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας
(Incoming Mail Server)
Δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linux77.papaki.gr – δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
Authentication Encrypted Password
Τύπος λογαριασμού
Εισερχόμενης αλληλογραφίας
SMTP
Θύρα εξερχόμενης 465 ή 587
SSL Με βάση τη 465 μπορείτε να επιλέξετε την SSL
Με βάση τη 587 μπορείτε να επιλέξετε την TLS
Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας
(Outgoing Mail Server)
Δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας ( πχ linuxzone79.grserver.gr linux77.papaki.gr – δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
Authentication Encrypted Password


Σημείωση: Το διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενς επικοινωνίας μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο "Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :


 

- Στις ρυθμίσεις του εξυπηρετητή εξερχόμενης αλληλογραφίας σιγουρευτείτε ότι είναι επιλεγμένο το "My outgoing server (SMTP) requires authentication"

- Σιγουρευτείτε ότι δεν εμποδίζει την επικοινωνία σας με τον server κάποιο software ή hardware firewallΣχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif