Ελλάδα
801-1136624

Ποιές λειτουργίες υποστηρίζονται μέσω του WHMCS;
Icon Printer

Oι πελάτες σας θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν χωρίς τη δική σας παρέμβαση, επιπλέον της κατοχύρωσης domain name, τα εξής:

- ανανέωση domain
- αλλαγή καταχωρητή
- αλλαγή nameservers
- διαχείριση των στοιχείων ιδιοκτήτη (e-mail κτλ.)
- registrar lock (enable/disable) - αποστολή κωδικού εξουσιοδότησης

Επιπλέον, το module του WHMCS που σας παρέχουμε: 

A) δίνει τη δυνατότητα χρήσης αρχείων Ηook (version 11.0) ώστε να ενημερώνεται άμεσα (αμέσως μετά από κάθε επιτυχή κατοχύρωση ή ανανέωση domain) η βάση του whmcs για την ημερομηνία λήξης των ονομάτων χώρου σας. Έτσι δεν χρειάζεται να προχωράτε σε επιπλέον ενέργειες μετά την κατοχύρωση κάθε domain.

B) παρέχει ενεργοποίηση Registrar cron job (version 11.0), το οποίο τρέχει μια φορά την ημέρα και ελέγχει αν είναι συγχρονισμένες οι ημερομηνίες λήξης των ονομάτων χώρου στη βάση του whmcs, σε σχέση με το Papaki. 

Επίσης, ελέγχει τα active ονόματα χώρου σας, ώστε να εντοπίζει και γι' αυτά τυχόν διαφορές στην ημερομηνία λήξης και να πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενημερώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση κατοχύρωσης domain, τα στοιχεία σας δεν θα εμφανίζονται πια στα αποτελέσματα WHOIS, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα σας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif