Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιώ για να συνδέσω το email μου σε ένα mail client;
Icon Printer

Για να είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του mail server, εφόσον βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές σας και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με την έκδοση TLS v1.2 και πάνω, θα πρέπει να γίνεται χρήση:

    1. Ασφαλών θυρών με χρήση SSL/TLS πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

    2. Encrypted password


Επομένως, στο πρόγραμμα του mail client που χρησιμοποιείτε, σας συστήνουμε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:


IMAPΑσφαλής θύρα: 993, με χρήση SSL/TLS

POP3Ασφαλής θύρα: 995, με χρήση SSL/TLS

SMTPΑσφαλής θύρα: 465, με χρήση SSL/TLS


Σημαντικό: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ασφαλείς θύρες (993, 995, 465) με σύνδεση μέσω SSL/TLS στους mail clients, τότε δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια σχετικά με το encrypted password. 


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια ασφαλής θύρα από αυτές που προτείνονται παραπάνω (π.χ. λόγω ύπαρξης firewall), τότε ως εναλλακτική λύση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις default θύρες 143, 110 & 25 ή 587 κάνοντας χρήση STARTTLS και encrypted password. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η σύνδεση από μη ασφαλή σε ασφαλή, εάν αυτό υποστηρίζεται από τον client και το server. Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι οι εφαρμογές και τα λειτουργικά σας να υποστηρίζουν TLS v1.2 και πάνω.

 

IMAP: Μη ασφαλής θύρα: 143, με χρήση STARTTLS

POP3: Μη ασφαλής θύρα: 110, με χρήση STARTTLS

SMTP: Μη ασφαλής θύρα: 25 ή 587, με χρήση STARTTLS

 

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε τις default θύρες (143, 110 & 25 ή 587) και κάνετε χρήση STARTTLS, τότε θα πρέπει απαραίτητα στο Authentication method να επιλέξετε encrypted password ώστε, όταν για κάποιο λόγο δεν γίνει encrypted η επικοινωνία, το password να είναι κρυπτογραφημένο για να μην φαίνεται σαν απλό κείμενο (plain text).


 Δείτε αναλυτικές οδηγίες στους παρακάτω οδηγούς, πως να συνδέσετε το email σας σε κάποιο mail client, ανάλογα το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις.

 

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου σε MAC;

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το TLS 1.2 στο Outlook έχοντας Windows 7;

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2013;

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στον Mozilla Thunderbird;

Πώς μπορώ να προσθέσω τον email λογαριασμό στο Gmail ;

Πως μπορώ να εγκαταστήσω τον POP3 email λογαριασμό μου στο android κινητό μου; 

ajax-loader.gif