Ελλάδα
801-1136624

Πως ανεβάζω το API KEY του Google Maps στο Web Presence Builder μου;
Icon Printer

Για να ανεβάσετε το API KEY του Google Maps στο Web Presence Builder σας, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Συνδεθείτε στο Plesk2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Edit Website3. Στην κατηγορία Modules (1), επιλέξτε Script (2)4. Στο νέο παράθυρο διαλόγου (script), δηλώστε τον κώδικα του Google Maps, μαζί με το API KEY που έχετε εκδώσει μέσω του λογαριασμού σας στην Google.Ένα παράδειγμα κώδικα, είναι το παρακάτω :

<html>
<head>
  <style>
  #map {
    width: 100%;
    height: 400px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map"></div>
  <script>
  function initMap() {
    var mapDiv = document.getElementById('map');
    var map = new google.maps.Map(mapDiv, {
      center: {lat: 44.540, lng: -78.546},
      zoom: 8
    });
  }
  </script>
  <script async defer
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
  </script>
</body>
</html>

5. Αφού κάνετε όλα τα παραπάνω, δημοσιεύστε το site σας (Publish Site) , έτσι ώστε να δημοσιευτούν οι αλλαγές.


Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif