Πως δημιουργώ CSR στον Apache ;
Icon Printer


Για να δημιουργήσετε CSR σε Apache, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε την απομακρυσμένη σύνδεση και πλοηγηθείτε στον φάκελο, στον οποίο, θέλετε να δημιουργήσετε το CSR

2. Τρέξτε την παρακάτω εντολή:

openssl req -out CSR.csr -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout privatekey.key

3. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες:

Πεδίο                                                                             Παράδειγμα

Country Name                                                                 GR (Χρειάζονται τα 2 πρώτα γράμματα)
State or Province                                                             Attiki (Ολόκληρο το όνομα περιφέρειας)
Locality                                                                          Kifisia (Ολόκληρο το όνομα της πόλης)
Organization                                                                   Papaki (Ολόκληρο το όνομα της εταιρίας)
Organizational Unit                                                          Support (Δεν είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να δηλώσετε ένα τμήμα της εταιρίας)
Common Name                                                               www.Papaki (το όνομα χώρου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου Papaki, εσείς δηλώστε το όνομα της εταιρίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ?.,& όπως επίσης και να μην συμπληρωθεί το challenge password γιατί δημιουργεί προβλήματα στην εκδούσα αρχή.

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, έχετε πλέον στον υπολογιστή σας το private key (privatekey.key) που θα πρέπει να παραμείνει στον υπολογιστή σας και το Certificate Signing Request (CSR.csr)

Και τα δύο αρχεία, μπορείτε να τα δείτε με κάποιον text editor όπως για παράδειγμα, Notepad++

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif