Ελλάδα
801-1136624

Πώς μπορώ να κάνω redirect το http σε https στη σελίδα μου όταν είμαι σε Windows ;
Icon Printer

Σε περίπτωση που έχετε Windows πακέτο φιλοξενίας και θέλετε να πραγματοποιήσετε ανακατεύθυνση από http σε https, δημιουργήστε ένα web.config αρχείο και μέσα προσθέστε την παρακάτω εντολή:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<clear />
<rule name="Redirect all requests to https" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
</conditions>
<action
type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{ REQUEST_URI}"
redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>


Αποθηκεύστε το, και ανεβάστε το στον root φάκελο σας.

Σημείωση: Αν υπάρχει ήδη web.config αρχείο στο server, ανοίξτε το με έναν editor, προσθέστε την παραπάνω εντολή και αποθηκεύστε.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif