Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla ;
Icon Printer

Η διαδικασία μεταφοράς, ενός ήδη εγκατεστημένου Joomla είναι αρκετά απλή και πραγματοποιείται με επιτυχία αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1) Μεταφορά Αρχείων :

Αρχικά, πρέπει να ανεβάσετε τα αρχεία του site σας μέσω ενός FTP προγράμματος όπως το FileZilla ή το Smart Ftp, στον root φάκελο σας.

2) Δημιουργία και εισαγωγή δεδομένων της βάσης δεδομένων σας :

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να δημιουργήσετε την βάση δεδομένων στο Plesk και να εισαγάγετε (import) το αρχείο της βάσης σας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

3) Τροποποίηση configuration.php αρχείου :

Πρέπει να τροποποιήσετε τοconfiguration.phpαρχείο, που βρίσκεται στον root φάκελο και περιέχει χρήσιμα path όπως και στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων. Εκεί, αντικαταστήστε τα παλαιά στοιχεία σύνδεσης της βάσης σας με αυτά της νέας που δημιουργήσατε στο 2ο βήμα. Οι μεταβλητές που πρέπει να τροποποιήσετε είναι παρακάτω και αυτές είναι κατά σειρά ο database server, το username το Password της και το όνομα της.

public $host = '';
public $user = '';
public $password = '';
public $db = '';

Στο ίδιο αρχείο, τροποποιήστε τις παρακάτω μεταβλητές με το domain σας αλλά και το σωστό path

public $log_path = 'C:\Inetpub\vhosts\domain\httpdocs\logs';
public $tmp_path = 'C:\Inetpub\vhosts\domain\httpdocs\tmp';

και αντικαταστήστε τις με τις παρακάτω :

public $log_path = '/var/www/vhosts/domain/httpdocs/logs';
public $tmp_path = '/var/www/vhosts/domain/httpdocs/tmp';

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει Windows Hosting, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα παραπάνω path πέρα από την αλλαγή στο domain σας.


4) Προεπισκόπηση του site σας (Sitepreview) :

Βεβαιωθείτε πως το site σας μετά την μεταφορά λειτουργεί σωστά είτε μέσω της προεπισκόπησης μέσα από το Plesk σας, είτε μέσω της διαδικασίας τροποποίησης του αρχείου Host στον υπολογιστή σας.

5) Δήλωση nameservers :

Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, αλλάξτε τους name servers του domain σας και δηλώστε τους νέους που στάλθηκαν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας. Σε περίπτωση που έχετε κατοχυρώσει το domain σας από το Papaki, panel σας και μέσα σε 48 ώρες, το site σας και όλες οι υπηρεσίες του θα είναι online από το Papaki.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif