Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μία μεταφορά ενός ήδη εγκατεστημένου Wordpress ;
Icon Printer


Η διαδικασία μεταφοράς, ενός ήδη εγκατεστημένου Wordpress είναι αρκετά απλή και πραγματοποιείται με επιτυχία αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1) Μεταφορά Αρχείων :

Αρχικά, πρέπει να ανεβάσετε τα αρχεία του site σας μέσω ενός FTP προγράμματος όπως το FileZilla ή το Smart Ftp, στον root φάκελο σας.

2) Δημιουργία και εισαγωγή δεδομένων της βάσης δεδομένων σας :

Σε αυτό το βήμα, πρέπει να δημιουργήσετε την βάση δεδομένων στο Plesk και να εισαγάγετε (import) το αρχείο της βάσης σας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

3) Τροποποίηση wp-config.php αρχείου :

Πρέπει να τροποποιήσετε το wp-config.php αρχείο, που βρίσκεται στον root φάκελο και περιέχει μεταξύ άλλων τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων. Εκεί, αντικαταστήστε τα παλαιά στοιχεία σύνδεσης της βάσης σας με αυτά της νέας που δημιουργήσατε στο 2ο βήμα. Οι μεταβλητές που πρέπει να τροποποιήσετε είναι παρακάτω και αυτές είναι κατά σειρά το όνομα της βάσης, το username, το Password της και ο database server.

define('DB_NAME', '');

/** MySQL database username */

define('DB_USER', '');

/** MySQL database password */

define('DB_PASSWORD', '');

/** MySQL hostname */

define('DB_HOST', '');


4) Προεπισκόπηση του site σας (Sitepreview) :

Βεβαιωθείτε πως το site σας μετά την μεταφορά λειτουργεί σωστά είτε μέσω της προεπισκόπησης μέσα από το Plesk σας, είτε μέσω της διαδικασίας τροποποίησης του αρχείου Host στον υπολογιστή σας.

5) Δήλωση nameservers :

Μόλις ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, αλλάξτε τους name servers του domain σας και δηλώστε τους νέους που στάλθηκαν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας. Σε περίπτωση που έχετε κατοχυρώσει το domain σας από το Papaki,δηλώστε τους nameservers σας μέσω του panel σας και μέσα σε 48 ώρες, το site σας και όλες οι υπηρεσίες του θα είναι online από εμάς.
Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif