Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Microsoft Outlook 2013;
Icon Printer


Για να εγκαταστήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Microsoft Outlook 2013, πραγματοποιείστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook 2013 και επιλέξτε Next και Yes.



2. Επιλέξτε Manual Setup or additional server types και Next.



3. Επιλέξτε POP or IMAP και Next.



4. Δηλώστε

α) Tο όνομα σας.

b) Tον email λογαριασμό σας.

c) Από το drop down menu, επιλέξτε IMAP.

Για τα IMAP και SMTP στοιχεία, θα χρειαστεί να δηλώσετε τις τιμές ανάογα με την υπηρεσία που email που διαθέτετε.

- Υπηρεσία Titan email
- Υπηρεσία Plesk email

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Titan email

IMAP
Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: [email protected]<domainName>
Password: Το password για το αντίστοιχο email
 
Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email     
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 993

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 465

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Plesk email

IMAP
Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: [email protected]<domainName>
Password: Το password για το αντίστοιχο email
 
Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linuxzone79.grserver.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.   
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linuxzone79.grserver.gr)
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

e) Username, δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό σας.

f) Password, δηλώστε το password του email σας.

και τέλος More Settings.




5. Check στο My outgoing server (SMTP) requires authentication και Use same settings as my incoming mail server.



6. To Microsoft Outlook 2013 θα κάνει test στις ρυθμίσεις του λογαριασμού.



7. Επιλέξτε Finish.



Δεν μου εμφανίζει τα Απεσταλμένα - Sent.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχει περίπτωση το Outlook να μην αναγνωρίζει πάντα τους σωστούς φακέλους όταν η IMAP εγκατάσταση βασίζεται σε μια "δομή ρίζας - root structure" όπου δημιουργούνται όλοι οι άλλοι φάκελοι αλληλογραφίας στον προεπιλεγμένο φάκελο Εισερχομένων. 

Σε αυτή την περίπτωση το Outlook αγνοεί τους ήδη υπάρχοντες φάκελους (Sent και Deleted) και δημιουργεί δικούς του, τοπικά. 

Ορίστε εσείς το σωστό Root folder path στις ρυθμίσεις λογαριασμού και το Outlook θα αναγνωρίσει αμέσως τους σωστούς φακέλους. Για να πραγματοποιήσετε την παραπάνω ενέργεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

  1. File -> Account Settings -> Account Settings.
  2. Κάντε διπλό κλικ στον IMAP λογαριασμός σας.
  3. Κλικ στο More Options.
  4. Κλικ στην καρτέλα Advanced
  5. Επιλέξτε Root folder path
  6. Δηλώστε "Inbox” 
  7. OK 
Set a root path if your IMAP mailbox list all folders as Inbox subfolders. (click on image for the full dialog)

Δεν εμφανίζονται οι φάκελοι μου.

Σε κάποιες περιπτώσεις και έχοντας εγκαταστήσει IMAP λογαριασμό, δεν εμφανίζονται κάποιοι φάκελοι. Το Outlook σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τους φακέλους που επιθυμείτε να βλέπετε. 

Στο παράθυρο αλληλογραφίας, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ επάνω στον IMAP λογαριασμό σας.

Κάντε κλικ στους φακέλους IMAP.

Κάντε κλικ στην ερώτηση - Query.

Κάντε κλικ σε ένα φάκελο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Εγγραφή ή Κατάργηση εγγραφής (Subscribe or Unsubscribe).

Σημείωση: Για να επιλέξετε πολλούς φακέλους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ στα ονόματα τους.

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο φάκελο μέσω του Webmail και ο νέος φάκελος δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Φάκελοι IMAP, μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω : 

Στο παράθυρο αλληλογραφίας, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ επάνω στον IMAP λογαριασμό σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Update Folder List

Κάντε κλικ στους φακέλους IMAP.

Κάντε κλικ στην ερώτηση -Query.

Κάντε κλικ σε ένα φάκελο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Εγγραφή ή Κατάργηση εγγραφής (Subscribe or Unsubscribe).




Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif