Ελλάδα
801-1136624

Σε τι format είναι γραμμένο το API των resellers;
Icon Printer


Ο κώδικας στον οποίο είναι γραμμένο το Reseller API αναζήτησης/κατοχύρωσης domain είναι σε JSON. Η δημιουργία του JSON (JavaScript Object Notation) είναι βασισμένη στη JavaScript και χρησιμοποιεί την ίδια "σύνταξη" για τη δημιουργία αντικειμένων, strings, κτλ. 

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του JSON είναι τα παρακάτω :

1) Δεν υπάρχει εξάρτηση με την εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείτε εσείς στον κώδικα σας.

2) Πρόκειται για γλώσσα που ουσιαστικά "περιγράφει" τις λειτουργίες που πραγματοποιεί. Συνεπώς, είναι πιο εύκολο για εσάς να κατανοήσετε, να ενσωματώσετε, να μορφοποιήσετε και να επεκτείνετε τον κώδικα που σας παρέχουμε ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.


Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif