Ελλάδα
801-1136624

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για Comodo OV;
Icon Printer


Με το Organization Validation πιστοποιούνται, εκτός από την ιδιοκτησία του domain name, επιπλέον πληροφορίες για τον οργανισμό ή την επιχείρηση που έχει αιτηθεί το SSL. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την επωνυμία της οντότητας, την πόλη, το νομό και τη χώρα που αποτελούν την έδρα του. Η αρχή έκδοσης πραγματοποιεί αναζητήσεις σε τραπεζικές ή τοπικές κυβερνητικές πηγές και βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, απαιτείται η καταβολή εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητα του αιτούντος και του οργανισμού.

Το πρώτο βέβαια που θα ελέγξουν είναι η ηλεκτρονική επιβεβαίωση ύπαρξης της εταιρίας σας, στο site του Εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών.

Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι η εταιρία σας όντως υπάρχει μέσω της αναζήτησης του Επιμελητηρίου,δηλώνοντας την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο που θα πρέπει να είναι στα αγγλικά.

Προσοχή! Όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να αποσταλούν, απαιτείται από την Comodo να είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά.

Tα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον ίδιο τον χρήστη στα παρακάτω email :

1. Comodo:


2. Symantec:

In 2017 DigiCert acquired the TLS/SSL and Public Key Infrastructure businesses of Symantec, including the Certificate Authority brands Thawte, RapidSSL, VeriSign and GeoTrust.)


3. Trustwave: Τα Extended Validated SSL είναι αυτά που συνοδεύονται από την αυστηρότερη διαδικασία ελέγχων, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του οργανισμού. Διαφοροποιούνται από τα Organization πιστοποιητικά ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς στα EV SSL υπαγορεύεται από το Certification Authority Browser Forum και περιλαμβάνει 6 + 1 επίπεδα, που απαιτούν την υποβολή εγγράφων για:

1. Την αποκλειστική ιδιοκτησία του domain name.

Επειδή, η εταιρία Comodo αναφέρει ότι πραγματοποιεί και whois έλεγχο στο domain, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η επωνυμία και η διεύθυνση του αιτούντος, είναι ίδια με αυτή του ιδιοκτήτη του domain. Θα χρειαστεί να ζητήσετε για το λόγο αυτό γραπτή επιβεβαίωση στα αγγλικά για τον ιδιοκτήτη του domain σας, από τον ίδιο τον καταχωρητή που το έχετε αγοράσει.

2. Την έδρα του οργανισμού.

Υπάρχει περίπτωση να κάνουν τηλεφωνική επιβεβαίωση, οπότε αν υπάρχει κάποιο site σας ανεβασμένο στον αέρα θα χρειαστεί να είναι έγκυρα τα στοιχεία διεύθυνσης και τηλεφώνου της εταιρίας σας.

3. Τη φυσική και νόμιμη υπόστασή του.

Ίσως χρειαστεί αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου ή ρεύματος της επιχείρησής σας, μεταφρασμένο στα αγγλικά.

4. Τη λειτουργία του.

Έναρξη εταιρίας από το Επιμελητήριο ή/και την Εφορία ή/και όποια άλλη αρχή, το οποίο εξαρτάται από την σύσταση της εταιρίας σας.

5. Την επιβεβαίωση ότι ο ίδιος ο οργανισμός αιτήθηκε την έκδοση του SSL.

Αν υπάρχει πρόβλημα για οποιοδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί η έγκριση του ssl από την Comodo, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να αποστείλετε, επικυρωμένα από δικηγόρο ή λογιστή στα αγγλικά.

6. Τη φυσική και νόμιμη ύπαρξη του νομίμου εκπροσώπου.

Υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε και να στείλετε τα


Μπορείτε να εγγραφείτε στην παγκόσμιας εμβέλειας εταιρία την Dunn & Bradstreet που είναι διεθνώς παραδεκτή έτσι ώστε να προσθέσετε την επιχείριση σας εκεί.

Σημείωση: Η υπηρεσία εγγραφής από την Dunn & Bradstreet είναι χρεώσιμη. Για τιμές, ενημερωθείτε από το site τους.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif