Ελλάδα
801-1136624

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το GDPR ;
Icon Printer


Το GDPR είναι ένας κοινός κανονισμός για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το GDPR ισχύει για εταιρείες που

  • έχουν θυγατρική εντός της ΕΕ.
  • πωλούν αγαθά και υπηρεσίες στους κατοίκους της ΕΕ.
  • παρακολουθούν και να αναλύουν τη συμπεριφορά των κατοίκων της ΕΕ.

"Προσωπικά δεδομένα": ονόματα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, Διεύθυνση IP, τραπεζικές λεπτομέρειες, ιατρικές πληροφορίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ατόμου άμεσα ή έμμεσα.

Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζετε τους κανονισμούς, παρακολουθείται και ελέγχεται από έναν ρυθμιστή δεδομένων που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος.

Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέχρι € 20 εκατομμύρια ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας σας.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif