Ελλάδα
801-1136624

Τι θα πρέπει να κάνετε για το GDPR;
Icon Printer


Πραγματοποιήστε έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που έχετε: όπως που αποθηκεύονται, πώς γίνεται η επεξεργασία τους, πώς ενημερώνετε τους ανθρώπους για αυτό;


Διατηρείτε αρχεία όλων των διαδικασιών πρόσβασης και χρήσης προσωπικών δεδομένων από άτομα ή λογισμικό μέσα στον οργανισμό σας.


Να είστε σε θέση να εγγυηθείτε και να αποδείξετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που χειρίζεστε και επεξεργάζεστε είναι ασφαλή.


Προσδιορίστε τον ρυθμιστή δεδομένων στη χώρα όπου λειτουργεί η εταιρεία σας.


Ζητήστε από τους πελάτες σας τη σαφή συγκατάθεσή τους όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά τους δεδομένα.


Να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε τη συγκατάθεση ενός ατόμου για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά του δεδομένα.


Ενημερώστε τους πελάτες σας για όλες τις διαδικασίες και τον σκοπό για τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά τους δεδομένα και τους όρους χρήσης για την αποθήκευση των δεδομένων τους.


Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που συλλέγετε είναι απαραίτητα και δείχνουν το νόμιμο συμφέρον των ατόμων στην επιχείρησή σας.


Ρωτήστε τους πελάτες σας προτού δώσετε τα προσωπικά τους δεδομένα σε τρίτους.


Να είστε έτοιμοι να δώσετε ένα αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχετε σε ένα άτομο σε περίπτωση που το ζητήσουν.


Να είστε σε θέση να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχετε για ένα άτομο, αν αυτό ζητηθεί.


Να είστε σε θέση να αναφέρετε οποιεσδήποτε διαπιστωμένες παραβιάσεις δεδομένων σε ρυθμιστές δεδομένων και πελάτες εντός 72 ωρών.


Εκπαιδεύστε όλους τους υπαλλήλους του οργανισμού σας που θα έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.


Ενημερώστε όλα τα συστήματα που χειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα στον οργανισμό σας.


Ορίστε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σε περίπτωση που η εταιρεία σας ασχολείται κυρίως με την παρακολούθηση και την επεξεργασία δεδομένων.


Βεβαιωθείτε ότι οι προμηθευτές και οι συνεργάτες σας μπορούν να χειριστούν τα προσωπικά δεδομένα που τους παρέχετε.


Αναθεωρήστε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ - μην απευθυνθείτε σε άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει έννομο συμφέρον στις εμπορικές σας δραστηριότητες. Να κάνετε το μάρκετινγκ πιο διαφανές, ώστε οι πελάτες σας να μπορούν πραγματικά να αντιληφθούν την αξία που τους φέρνετε. Από τώρα και στο εξής χρειάζεστε τη συγκατάθεση ενός ατόμου για να ξεκινήσετε τη διαφήμισή του, όχι το αίτημα του για να σταματήσετε να το κάνετε αυτό.


Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif