Ελλάδα
801-1136624

Το site μου παίζει από WiX. Μπορώ να έχω τα email μου από το Papaki;
Icon Printer


Aν το site σας είναι online μέσω της WiX πλατφόρμας και επιθυμείτε να έχετε την email υπηρεσία από το Papaki, τότε δηλώστε τρεις εγγραφές στην DNS ζώνη του WiX. Αυτές οι εγγραφές είναι έναcA, ένα MX και ένα txt record που μπορείτε να βρείτε μέσα στο DNS settings σας μέσα από το Plesk.

1. Συνδεθείτε στο WiX.2. Επιλέξτε Domains.3. Κάντε click στο βελάκι δεξιά από το domain σας έτσι ώστε να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές.4. Επιλέξτε Advanced.
5. Κάντε κλικ στο Edit DNS.


6. Προσθέστε τις τρεις εγγραφές που μπορείτε να βρείτε στο DNS Settings στο Plesk σας και αφορούν την email υπηρεσία. 
Οι εγγραφές είναι της παρακάτω μορφής:

Όταν ολοκληρώσετε τις παραπάνω ενέργειες, μέσα σε διάστημα εικοσιτεσσάρων ωρών η mail υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από το Papaki χωρίς να επηρεαστεί καθόλου η λειτουργία του site σας.


Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif