Ελλάδα
801-1136624

DMARC records.
Icon Printer


Τι είναι και τι κάνει η DMARC εγγραφή;

H DMARC εγγραφή, η οποία σημαίνει "Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance" (Έλεγχος ταυτότητας μηνύματος, αναφοράς και συμμόρφωσης βάσει μηνυμάτων), είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας μέσω email. Βασίζεται στα ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα SPF και DKIM, προσθέτοντας σύνδεση στο domain του αποστολέα ("From:"), βελτιώνοντας την προστασία του domain από ψευδές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

Η DMARC πολιτική επιτρέπει σε έναν αποστολέα να δηλώσει ότι τα μηνύματά του προστατεύονται από το SPF ή / και το DKIM και λέει στον παραλήπτη τι πρέπει να κάνει εάν δεν περάσει καμία από αυτές τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας. Το DMARC καταργεί την εικασία από το χειρισμό αυτών των αποτυχημένων μηνυμάτων από τον παραλήπτη, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας την έκθεση του χρήστη σε ανεπιθύμητα και επιβλαβή email. Το DMARC επίσης δίνει την δυνατότητα στον παραλήπτη του email να αναφέρει στον αποστολέα ότι τα email πέρασαν ή απέτυχαν την αξιολόγηση DMARC.

Πως προσθέτω μία DMARC εγγραφή στο Plesk;

1. Συνδεθείτε στο Plesk.
2. Επιλέξτε Dns Settings.3. Κλικ στο Add record.4. Στα
Record type, επιλέξτε txt
Domain name, δηλώστε _Dmarc
TXT record, αναλόγως το τι θέλετε να κάνετε μέσω της Dmarc εγγραφής δηλώστε ένα από τα παρακάτω :

None: v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Reject: v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Quarantine: v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε μία email αναφορά για αποτυχημένες DMARC επικυρώσεις, προσθέτοντας μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση.

None: v=DMARC1; p=none; sp=none; ruf=mailto:[email protected]; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Reject: v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ruf=mailto:[email protected]; ri=86400
Quarantine: v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; ruf=mailto:[email protected]; rf=afrf; pct=100; ri=864005. Αφού δηλώσετε μία από τις παραπάνω εγγραφές, κάντε κλικ στο Update.6. To Plesk μας εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και η εγγραφή έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα)Περισσότερες πληροφορίες για DMARC εγγραφές μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif