Πώς μπορώ να δω τα στοιχεία ιδιοκτήτη ενός domain που δεν μου ανήκει;


Με μια αναζήτηση WHOIS μπορεί κάποιος να αναζητήσει και να εντοπίσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ιδιοκτήτη domain name για κάποιες καταλήξεις (.EU, .COM, .NET, κ.ο.κ.). Πιο συγκεκριμένα:


- Για τις καταλήξεις .GR, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν εμφανίζονται στοιχεία.


- Για τις καταλήξεις .EU., αν η κατοχύρωση έχει πραγματοποιηθεί σε στοιχεία φυσικού πρόσωπου τότε εμφανίζεται μόνο το email ιδιοκτήτη στην αναζήτηση WHOIS. Αν η κατοχύρωση έχει γίνει σε στοιχεία νομικού προσώπου, τότε εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία εταιρείας / οργανισμού κτλ.


- Για τις καταλήξεις .COM, .NET, κτλ., τα στοιχεία ιδιοκτήτη σε αναζητήσεις WHOIS είναι ορατά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία σας δεν θα εμφανίζονται πια στα αποτελέσματα WHOIS, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα σας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.


Ωστόσο, σε κάποιες καταλήξεις, δεν εμφανίζονται πάντα ενημερωμένες πληροφορίες στην αναζήτηση WHOIS. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν γίνει κάποια αλλαγή στα στοιχείαα επαφών χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εμφανιστούν ενημερωμένα τα στοιχεία, ανάλογα με την κατάληξη.

Δες εδώ πώς μπορείς να ελέγξεις και να ενημερώσεις τα στοιχεία WHOIS.


Αν κάποιο από τα στοιχεία είναι ανακριβές, θα πρέπει να διορθωθεί.

Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ενέργεια.


Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους όρους κατοχύρωσης, η παροχή ανακριβών πληροφοριών WHOIS μπορεί να αποτελέσει λόγο για ακύρωση της κατοχύρωσης ενός domain name.


Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλια σχετικά με την πολιτική της ICANN, μπορείς να επισκεφτείς τη διεύθυνση http://www.icann.org/registrars/wdrp.htm.


Αριθμός Άρθρου: 1002
Καταχωρήθηκε: Thu, May 15, 2014 11:41 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Nov 29, 2018 10:50 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-δω-τα-στοιχεία-ιδιοκτήτη-ενός-domain-που-δεν-μου-ανήκει;-1002.html