Τι είναι τα .EU domain names;


Τα .EU domain names είναι τα επίσημα domain names των εταιριών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα .EU είναι ανάλογης αξίας και σημασίας με τα .COM domains καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο domain name της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό είναι σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα και να προ-κατοχυρώσετε τα domains που σας ενδιαφέρουν.


Αριθμός Άρθρου: 101
Καταχωρήθηκε: Thu, Jul 12, 2012 1:21 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, Jul 20, 2012 2:53 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-είναι-τα-eu-domain-names;-101.html