Υπάρχουν περιορισμοί χαρακτήρων για τα ονόματα χώρου .EU;


Ένα όνομα χώρου πρέπει να είναι μοναδικό. Τα ονόματα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις:


 1. Το λιγότερο 2 χαρακτήρες μεταξύ των γραμμάτων "a και z ", "α και ω" (δείτε όλους τους υποστηριζόμενους χαρακτήρες στο site της EURid), τα νούμερα "0 to 9" και του συμβόλου "-"

2. Μέγιστος αριθμός 63 χαρακτήρων

3. Πρέπει να μην αρχίζει ή να τελειώνει με οποιοδήποτε σύμβολο

4. Πρέπει να μην υπάρχει το σύμβολο "-" στην 3η και 4η θέση

 

Στα .EU domains η άτονη και η τονισμένη μορφή ενός domain στα ελληνικά θα πρέπει να κατοχυρώνεται ξεχωριστά.
Αριθμός Άρθρου: 104
Καταχωρήθηκε: Thu, Jul 12, 2012 1:55 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 22, 2020 1:28 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Υπάρχουν-περιορισμοί-χαρακτήρων-για-τα-ονόματα-χώρου-eu;-104.html