Τι είναι η χρηματική εγγύηση στα SSL;H χρηματική εγγύηση ενός SSL αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσό που η αρχή πιστοποίησης (π.χ. Comodo) μπορεί να δώσει στον τελικό χρήστη ως αποζημίωση σε περίπτωση που τα κωδικοποιημένα του δεδομένα αποκρυπτογραφηθούν.

Έτσι, με το SSL παρέχετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους πελάτες σας ώστε να συνεχίσουν να πραγματοποιούν τις αγορές τους από το website σας.

Όλες οι χρηματικές εγγυήσεις υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της αντίστοιχης αρχής πιστοποίησης.
Αριθμός Άρθρου: 1136
Καταχωρήθηκε: Thu, Jun 18, 2015 11:17 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Feb 15, 2016 1:12 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-είναι-η-χρηματική-εγγύηση-στα-ssl;-1136.html