Τι θα γίνει αν φτάσω το όριο "επισκέψεων ανά μήνα";


Μην ανησυχείτε. Δεν απενεργοποιούμε wordpress websites λόγω ορίων. Θα πρέπει, όμως, να σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχόμενο ότι το website σας είναι πλέον αρκετά επιτυχημένο, που χρειάζεται τα χαρακτηριστικά ενός μεγαλύτερου πακέτου.


Αριθμός Άρθρου: 1319
Καταχωρήθηκε: Tue, Dec 15, 2015 1:30 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Apr 18, 2016 3:50 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-θα-γίνει-αν-φτάσω-το-όριο-επισκέψεων-ανά-μήνα-;-1319.html