Πως αλλάζω τα δικαιώματα των αρχείων και φακέλων μου σε Windows server ;Σε περίπτωση που η φιλοξενία σας είναι σε Windows Server, μπορείτε να αλλάξετε δικαιώματα στα αρχεία και στους φακέλους σας μέσα από το Plesk, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

1. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.2. Επιλέξτε τον Root φάκελο σας (στο παράδειγμα μας, είναι ο httpdocs) στην καρτέλα Websites & Domains3. Πλοηγηθείτε στον φάκελο ή στο αρχείο που θέλετε να αλλάξετε κάποιο από τα δικαιώματα του καιεπιλέγοντας το κουμπί τέρμα δεξιά, από το drop down μενού, επιλέξτεChange Permissions4. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα σε Application Pool Group (σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιημένο Application Pool) και σε FTP Accounts.5. Περισσότερες επιλογές, μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το AdvancedΑριθμός Άρθρου: 1400
Καταχωρήθηκε: Mon, Feb 8, 2016 12:17 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 4:22 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πως-αλλάζω-τα-δικαιώματα-των-αρχείων-και-φακέλων-μου-σε-windows-server-;-1400.html