Πώς βρίσκω την έκδοση της Mysql που χρησιμοποιώ μέσα από το Plesk Onyx ;


Για να βρείτε την έκδοση της Mysql σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Συνδεθείτε στο Plesk, με τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.2. Επιλέξτε Databases (επάνω δεξιά στο κεντρικό παράθυρο).3. Επιλέξτε το phpMyAdmin της βάσης που επιθυμείτε να δείτε την έκδοση της βάσης σας. (Βεβαιωθείτε πως ο browser που χρησιμοποιείτε, δεν αποκλείει αναδυόμενα παράθυρα)4. Επιλέξτε το SQL και γράψτε την παρακάτω εντολή : SHOW VARIABLES LIKE "%version%"; και πατήστε GO5. Παρακάτω εμφανίζεται η έκδοση της Mysql σας.

Αριθμός Άρθρου: 1427
Καταχωρήθηκε: Mon, Feb 22, 2016 1:54 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Jun 13, 2017 12:42 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-βρίσκω-την-έκδοση-της-mysql-που-χρησιμοποιώ-μέσα-από-το-plesk-onyx-;-1427.html