Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ένα email forward (ανακατεύθυνση) μέσα από το Plesk;
Μπορείτε να ανακατευθύνετε τον email λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε κάποιον άλλο email λογαριασμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης σας.


2. Στην καρτέλα MAIL, επιλέξτε τον email λογαριασμό που επιθυμείτε να ανακατευθύνετε.
3. Στην καρτέλα Forwarding, επιλέξτε το Switch on mail forwarding, για να ενεργοποιήσετε το forward και στο μεγάλο κενό πεδίο, δηλώστε τον τελικό email λογαριασμό και πατήστε ΟΚ.


4. Αφού έχετε ενεργοποιήσει την ανακατεύθυνση, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.


Αριθμός Άρθρου: 1443
Καταχωρήθηκε: Tue, Feb 23, 2016 3:08 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, Jul 24, 2020 3:15 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-πραγματοποιήσω-ένα-email-forward-ανακατεύθυνση-μέσα-από-το-plesk;-1443.html