Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ένα email forward (ανακατεύθυνση) μέσα από το Plesk Onyx ;


Μπορείτε να ανακατευθύνετε τον email λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk σε κάποιον άλλο email λογαριασμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

1. Συνδεθείτε στο Plesk, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.2. Στην καρτέλα MAIL, επιλέξτε τον email λογαριασμό που επιθυμείτε να ανακατευθύνετε3. Στην καρτέλα Forwarding, επιλέξτε το Switch on mail forwarding, για να ενεργοποιήσετε το forward και στο μεγάλο κενό πεδίο, δηλώστε τον τελικό email λογαριασμό και ΟΚ4. Αφού έχετε ενεργοποιήσει την ανακατεύθυνση, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα
Αριθμός Άρθρου: 1443
Καταχωρήθηκε: Tue, Feb 23, 2016 3:08 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 4:23 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-πραγματοποιήσω-ένα-email-forward-ανακατεύθυνση-μέσα-από-το-plesk-onyx-;-1443.html