Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Microsoft Outlook 2013;Για να εγκαταστήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Microsoft Outlook 2013, πραγματοποιείστε τα παρακάτω βήματα :

1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook 2013 και επιλέξτε Next και Yes2. Επιλέξτε "Manual Setup or additional server types" και Next3. Επιλέξτε "POP or IMAP" και Next4. Δηλώστε

α) Tο όνομα σας.

b) Tον email λογαριασμό σας.

c) Από το drop down menu, επιλέξτε IMAP.

d) Incoming και Outgoing Mail Server, δηλώστε το προσωρινό host name πχ linux77.papaki.gr

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο "Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :e) Username, δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό σας.

f) Password, δηλώστε το password του email σας.

και τέλος More Settings

5. Check στο My outgoing server (SMTP) requires authentication και Use same settings as my incoming mail server6. To Microsoft Outlook 2013 θα κάνει test στις ρυθμίσεις του λογαριασμού.7. Επιλέξτε FinishΔεν μου εμφανίζει τα Απεσταλμένα - Sent.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχει περίπτωση το Outlook να μην αναγνωρίζει πάντα τους σωστούς φακέλους όταν η IMAP εγκατάσταση βασίζεται σε μια "δομή ρίζας - root structure" όπου δημιουργούνται όλοι οι άλλοι φάκελοι αλληλογραφίας στον προεπιλεγμένο φάκελο Εισερχομένων. 

Σε αυτή την περίπτωση το Outlook αγνοεί τους ήδη υπάρχοντες φάκελους (Sent και Deleted) και δημιουργεί δικούς του, τοπικά. 

Ορίστε εσείς το σωστό Root folder path στις ρυθμίσεις λογαριασμού και το Outlook θα αναγνωρίσει αμέσως τους σωστούς φακέλους. Για να πραγματοποιήσετε την παραπάνω ενέργεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

  1. File -> Account Settings -> Account Settings.
  2. Κάντε διπλό κλικ στον IMAP λογαριασμός σας.
  3. Κλικ στο More Options.
  4. Κλικ στην καρτέλα Advanced
  5. Επιλέξτε Root folder path
  6. Δηλώστε "Inbox” 
  7. OK 
Set a root path if your IMAP mailbox list all folders as Inbox subfolders. (click on image for the full dialog)

Δεν εμφανίζονται οι φάκελοι μου.

Σε κάποιες περιπτώσεις και έχοντας εγκαταστήσει IMAP λογαριασμό, δεν εμφανίζονται κάποιοι φάκελοι. Το Outlook σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τους φακέλους που επιθυμείτε να βλέπετε. 

Στο παράθυρο αλληλογραφίας, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ επάνω στον IMAP λογαριασμό σας.

Κάντε κλικ στους φακέλους IMAP.

Κάντε κλικ στην ερώτηση - Query.

Κάντε κλικ σε ένα φάκελο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Εγγραφή ή Κατάργηση εγγραφής (Subscribe or Unsubscribe).

Σημείωση: Για να επιλέξετε πολλούς φακέλους, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ στα ονόματα τους.

Εάν έχετε δημιουργήσει ένα νέο φάκελο μέσω του Webmail και ο νέος φάκελος δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Φάκελοι IMAP, μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω : 

Στο παράθυρο αλληλογραφίας, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ επάνω στον IMAP λογαριασμό σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Update Folder List

Κάντε κλικ στους φακέλους IMAP.

Κάντε κλικ στην ερώτηση -Query.

Κάντε κλικ σε ένα φάκελο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Εγγραφή ή Κατάργηση εγγραφής (Subscribe or Unsubscribe).Δείτε επίσης :

Smtp Authentication στο Microsoft Outlook 2013


Πως δημιουργώ μία υπογραφή στο Microsoft Outlook 2013 Αριθμός Άρθρου: 1472
Καταχωρήθηκε: Mon, May 23, 2016 12:16 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 3:31 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-στήσω-σε-imap-έναν-email-λογαριασμό-στο-microsoft-outlook-2013;-1472.html