Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα Logs μέσα από το Plesk Onyx;


Aνεξάρτητα από τα αρχεία που έχετε ανεβάσει στο site σας, υπάρχουν κάποιες επιπλέον αυτόματες διαδικασίες καταγραφής αρχείων, που αυξάνουν τη χρήση του χώρου. Αυτές είναι τα logs, που καταγράφει ο web και ο ftp server. Τα logs είναι χρήσιμα αρχεία που μπορείτε να εξετάσετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα στον κώδικα του site σας ή ακόμα και να δείτε ποιος είχε πρόσβαση στην ftp υπηρεσία σας. Ο όγκος αυτών των δεδομένων μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο από το δίσκο σας. Σε αυτή την περίπτωση σας δίδεται η δυνατότητα μέσα από το Plesk, να τα ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε μέσα από το Plesk σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Logs μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα :

1. Συνδεθείτε στο Plesk, με τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Logs3. Από το drop down menu του All logs, επιλέξτε Manage Log Files4. Επιλέξτε Log Rotation5. Unckeck στο πεδίο Log rotation και τέλος ΟΚ για την απενεργοποίηση.


Αριθμός Άρθρου: 1492
Καταχωρήθηκε: Wed, May 25, 2016 1:20 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 4:12 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /kb/article/Πώς-μπορώ-να-απενεργοποιήσω-τα-logs-μέσα-από-το-plesk-onyx;-1492.html