Πώς μπορώ να έχω hosting από άλλο πάροχο και email από το Papaki;


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε hosting από άλλο πάροχο και email υπηρεσία από το Papaki, πρέπει να τροποποιήσετε υποχρεωτικά 2 records που αφορούν την email υπηρεσία και το webmail record προαιρετικά μέσα από την Dns υπηρεσία του παρόχου που σας προσφέρει φιλοξενία.

Τα 2 records που θα πρέπει να τροποποιήσετε είναι

MX(10)                      yourdomain.gr                   mail.yourdomain.gr
A                                mail.yourdomain.gr           185.4.133.4

όπου yourdomain.gr το domain σας και όπου 185.4.133.4 η ip του server σας.

Tο record που τροποποιείτε σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε την webmail υπηρεσία, είναι

A                               webmail.yourdomain.gr      185.4.133.4

όπου yourdomain.gr το domain σας και όπου 185.4.133.4 η ip του server σας.

Δείτε επίσης :

Πως μπορώ να έχω Hosting από το Papaki και email από άλλο πάροχο;

Αριθμός Άρθρου: 1518
Καταχωρήθηκε: Fri, Jun 10, 2016 11:36 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 3:50 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-έχω-hosting-από-άλλο-πάροχο-και-email-από-το-papaki;-1518.html