Πώς ενεργοποιώ την δωρεάν SSH πρόσβαση;
Σε περίπτωση που είσαστε κάτοχος shared πακέτου φιλοξενίας και επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε την SSH υπηρεσία, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη, αναφέροντας τις εντολές που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Η διαδικασία ενεργοποίησης γίνεται χειροκίνητα, αφού για λόγους ασφαλείας δεν παρέχονται πλήρη διαχειριστικά δικαιώματα. Οι εντολές που ενεργοποιούνται άμεσα είναι οι παρακάτω:

bash / cat / chmod / cp / curl / du / false / grep / groups / gunzip / gzip / head / id / less / ln / ls / mkdir / more / mv / pwd / rm / rmdir / scp /sh / tail / tar / touch / true / unzip / vi / wget / zip


 


Αριθμός Άρθρου: 1560
Καταχωρήθηκε: Fri, Jul 15, 2016 1:34 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Jun 18, 2018 3:05 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-ενεργοποιώ-την-δωρεάν-ssh-πρόσβαση;-1560.html