Πώς αλλάζω από Slave σε Master στην Dns υπηρεσία μέσα από το Plesk ;Σε περίπτωση που φιλοξενείτε ιστοσελίδες μέσω του Plesk και έχετε ένα αυτόνομο διακομιστή DNS που ενεργεί 
σαν κύριος (master), σας δίδεται η δυνατότητα, το Plesk, να λειτουργήσει σαν δευτερεύον διακομιστής (slave). Για να εναλλάξετε τον δευτερεύον με τον κύριο διακομιστή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης σας.2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε DNS Settings.


Για να κάνετε το Plesk, κύριο διακομιστή :

1. Κάντε κλικ στο Master/Slave.ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Το Plesk θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει πως γίνεται ο πρωτεύον διακομιστής (Master)

Αριθμός Άρθρου: 1648
Καταχωρήθηκε: Mon, Nov 7, 2016 11:25 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 29, 2020 2:03 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-αλλάζω-από-slave-σε-master-στην-dns-υπηρεσία-μέσα-από-το-plesk-;-1648.html