Πώς μπορώ να μεταφέρω το SSL μου από έναν άλλο πάροχο στο Papaki;


Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει το SSL στον τωρινό πάροχο σας και επιθυμείτε να το μεταφέρετε στο Papaki, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

1. Εντοπίστε τα Private Key, Crt Key και CA κλειδιά και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας στην μορφή text που βρίσκονται ήδη.

2. Συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία πρόσβασης που λάβατε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας.3. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε το εικονίδιο SSL Certificates.4. Επιλέξτε Add SSL Certificate.5. Ανεβάστε τα private key, crt key,CA επιλέγοντας Browse δεξιά από το κάθε κλειδί6. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Hosting Settings7. Εντοπίστε την ενότητα με τίτλο "Security". Βεβαιωθείτε πως η επιλογή "SSL Support" να είναι ON. Από το drop down menu που θα εμφανιστεί για το Certificate, επιλέξτε το πιστοποιητικό σας. Πατήστε "ΟΚ" στο κάτω μέρος της σελίδας, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Αριθμός Άρθρου: 1725
Καταχωρήθηκε: Tue, Jan 10, 2017 10:44 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Jan 10, 2017 10:44 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-μεταφέρω-το-ssl-μου-από-έναν-άλλο-πάροχο-στο-papaki;-1725.html