Αλλαγή Incoming και Outgoing mail server - Iphone.Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το hostname σε εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και χρησιμοποιείτε Iphone, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Κάντε κλικ στο"Settings" και μετά στο"Mail,Contacs,Calendar" όπως φαίνεται παρακάτω :2. Εντοπίστε τον λογαριασμό σας και στοIncoming και Outgoing mail server στο πεδίο Ηost name διαγράψτε τις εγγραφές και δηλώστε το προσωρινό host name πχ linux77.papaki.gr

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού"και συγκεκριμένα στο πεδίο "Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :Αριθμός Άρθρου: 1907
Καταχωρήθηκε: Thu, Oct 12, 2017 3:35 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Oct 29, 2018 9:02 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Αλλαγή-incoming-και-outgoing-mail-server-iphone-1907.html