Αλλαγή Incoming και Outgoing mail server - Outlook Express.Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το hostname σε εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και χρησιμοποιείτε Outlook express, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Ανοίξτε το Outlook Express και κάντε κλικ στο "Tools" και "Accounts"2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας και κάντε κλικ στο "properties"3. Στα Incoming mail και Outgoing mail διαγράψτε τις εγγραφές και δηλώστε το προσωρινό host name πχ linux77.papaki.gr


Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο"Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Αριθμός Άρθρου: 1911
Καταχωρήθηκε: Thu, Oct 12, 2017 3:45 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Oct 12, 2017 3:45 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Αλλαγή-incoming-και-outgoing-mail-server-outlook-express-1911.html