Αλλαγή Incoming και Outgoing mail server.Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε mail client και επιθυμείτε να αλλάξετε το hostname σε εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

Mozilla Thunderbird mail client

Outlook 2013 mail client

Windows live mail client

iphone mail client

Android mail client

Outlook express mail client

Macmail mail client

Αριθμός Άρθρου: 1912
Καταχωρήθηκε: Thu, Oct 12, 2017 3:49 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 15, 2020 3:16 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Αλλαγή-incoming-και-outgoing-mail-server-1912.html