Γιατί θα πρέπει να περιμένω 90 ημέρες για να θεωρηθεί έγκυρη η πώληση;Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 90 ημερών για να θεωρηθεί έγκυρη η πώληση. 


Ο πρώτος λόγος είναι ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάρχει χρονικό διάστημα 90 ημερών εγγύησης επιστροφής χρημάτων, όπου αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει ζητήσει την ακύρωση του πακέτου. 


Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ελέγχεται από εμάς αν το πακέτο hosting χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη. Για να το διαπιστώσουμε αυτό, πραγματοποιούνται κάποιοι έλεγχοι όπως π.χ. η σύνδεση με κάποιο domain, η ενημέρωση nameservers, η δημιουργία σελίδας κ.α. όπου καλό είναι να έχει παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να έχει ξεκινήσει ο τελικός χρήστης να δουλεύει επάνω στο πακέτο του. Ο έλεγχος εγκυρότητας των πωλήσεων πραγματοποιείται στις αρχές κάθε μήνα για τις πωλήσεις που έκλεισαν τις 90 ημέρες τον αμέσως προηγούμενο.


Αριθμός Άρθρου: 1952
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 7:14 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Sat, Mar 31, 2018 10:25 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Γιατί-θα-πρέπει-να-περιμένω-90-ημέρες-για-να-θεωρηθεί-έγκυρη-η-πώληση;-1952.html