Θα βλέπω όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται από τα affiliate εργαλεία μου;Θα μπορείς να δεις όλα τα πακέτα που αγοράστηκαν μέσω των affiliate εργαλείων σου, τα οποία πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της υπηρεσίας και της χρονικής διάρκειας. Για παράδειγμα αν κάποιος τελικός χρήστης πατήσει επάνω στο affiliate url σου και στη συνέχεια προβεί σε αγορά domain, που πρόκειται για υπηρεσία η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, αυτή δεν θα καταγραφεί. 


Αν ακόμα πραγματοποιηθεί αγορά πακέτου hosting που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά η χρονική διάρκεια που θα επιλέξει ο χρήστης είναι μικρότερη του ενός έτους, τότε η συγκεκριμένη πώληση δεν θα καταγραφεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι πωλήσεις θα καταγραφούν ακόμα και αν αυτές στην πορεία δεν θεωρηθούν έγκυρες π.χ.λόγω μη σωστής χρήσης.

 


Αριθμός Άρθρου: 1954
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 7:19 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Mar 27, 2018 7:19 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Θα-βλέπω-όλες-τις-αγορές-που-πραγματοποιούνται-από-τα-affiliate-εργαλεία-μου;-1954.html