Αν κάποιος χρήστης οδηγηθεί στο Papaki μέσω του Affiliate Banner/URL μου, αλλά δεν πραγματοποιήσει άμεσα αγορά, τι γίνεται;Μόλις ο τελικός χρήστης οδηγηθεί στη σελίδα μας μέσω των affiliate banners σου ή του affiliate URL σου, θα αποθηκευθεί ένα cookie στον υπολογιστή του το οποίο θα έχει ισχύ 30 ημερών. 


Αυτό σημαίνει ότι αν πραγματοποιηθεί αγορά ακόμα και 30 ημέρες μετά την αρχική επίσκεψη του τελικού χρήστη στη σελίδα μας, τότε η πώληση κατοχυρώνεται στον affiliate από τον οποίο προήλθε. Αρκεί σε κάθε περίπτωση ο χρήστης να μην έχει διαγράψει το συγκεκριμένο cookie. 


Ωστόσο αν ο τελικός χρήστης πατήσει εκ νέου σε κάποιο δικό σου affiliate εργαλείο, η ημερομηνία λήξης του cookie παρατείνεται κατά 30 ημέρες.
Αριθμός Άρθρου: 1956
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 7:21 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Mar 27, 2018 7:21 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Αν-κάποιος-χρήστης-οδηγηθεί-στο-papaki-μέσω-του-affiliate-banner-url-μου-αλλά-δεν-πραγματοποιήσει-άμεσα-αγορά-τι-γίνεται;-1956.html