Ποιες είναι η προμήθειες του Affiliate προγράμματος;Οι προμήθειες διαμορφώνονται βάσει του παρακάτω πίνακα:


Πωλήσεις

Προμήθεια

Προμήθεια Domain Reseller*

1-5 /μήνα

25€ /πώληση

45€ /πώληση

6-10 /μήνα

40€ /πώληση

65€ /πώληση

11-20 /μήνα

55€ /πώληση

85€ /πώληση

21+ /μήνα

70€ /πώληση

105€ /πώληση


*Οι προμήθειες Domain Reseller ισχύουν για Reseller λογαριασμούς με 100+ ενεργά domains
Αριθμός Άρθρου: 1958
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 7:27 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Jun 4, 2018 3:12 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Ποιες-είναι-η-προμήθειες-του-affiliate-προγράμματος;-1958.html