Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το GDPR ;Το GDPR είναι ένας κοινός κανονισμός για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το GDPR ισχύει για εταιρείες που


"Προσωπικά δεδομένα": ονόματα, φωτογραφίες, ηλεκτρονικά μηνύματα, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, Διεύθυνση IP, τραπεζικές λεπτομέρειες, ιατρικές πληροφορίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ατόμου άμεσα ή έμμεσα.

Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζετε τους κανονισμούς, παρακολουθείται και ελέγχεται από έναν ρυθμιστή δεδομένων που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος.

Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέχρι € 20 εκατομμύρια ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας σας.Αριθμός Άρθρου: 2029
Καταχωρήθηκε: Tue, Apr 17, 2018 10:15 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Apr 17, 2018 10:15 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-θα-πρέπει-να-γνωρίζετε-για-το-gdpr-;-2029.html