Υπάρχουν περιορισμοί για αγορά ενός domain .de;Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε ένα domain με κατάληξη .de, δεν χρειάζεται να εισάγετε στοιχεία κατόχου που διαμένει στην Γερμανία, πχ ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, τκ.

Αν υπάρξει καταγγελία μέσω του μητρώου .de domain προς τον κάτοχο του domain, τότε το Papaki σας παρέχει την διεύθυνση έναντι κόστους (aka legal presence) για να σταλούν τα απαραίτητα νομικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης του Papaki.
Αριθμός Άρθρου: 2059
Καταχωρήθηκε: Tue, Sep 4, 2018 1:00 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 22, 2020 1:39 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Υπάρχουν-περιορισμοί-για-αγορά-ενός-domain-de;-2059.html