Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για Comodo OV;Με το Business (OV) SSL πιστοποιούνται, εκτός από την ιδιοκτησία του domain name, επιπλέον πληροφορίες για τον οργανισμό ή την επιχείρηση που έχει αιτηθεί το SSL. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την επωνυμία της οντότητας, την πόλη, το νομό και τη χώρα που αποτελούν την έδρα του. Η αρχή έκδοσης πραγματοποιεί αναζητήσεις σε τραπεζικές ή τοπικές κυβερνητικές πηγές και βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, απαιτείται η καταβολή εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητα του αιτούντος και του οργανισμού.

Το πρώτο βέβαια που θα ελέγξουν είναι η ηλεκτρονική επιβεβαίωση ύπαρξης της εταιρίας σας, στο site του Εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών.

Για το λόγο αυτό θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι η εταιρία σας όντως υπάρχει μέσω της αναζήτησης του Επιμελητηρίου, δηλώνοντας την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο που θα πρέπει να είναι στα αγγλικά.

Προσοχή! Όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να αποσταλούν, απαιτείται από την Comodo να είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά.

Tα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν από τον ίδιο τον χρήστη στα παρακάτω email:

1. Comodo
Business (OV) => [email protected]
Premium (EV) => [email protected]

2. Symantec
Το 2017 η DigiCert εξαγόρασε την υποδομή TLS/SSL και Public Key της Symantec, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών Thawte, RapidSSL, VeriSign και GeoTrust.

Business (OV) => [email protected]
Premium (EV) => [email protected]

3. Trustwave
[email protected]

Τα Premium (EV) SSL είναι αυτά που συνοδεύονται από την αυστηρότερη διαδικασία ελέγχων, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του οργανισμού. Διαφοροποιούνται από τα Business (OV) πιστοποιητικά ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς στα Premium (EV) SSL υπαγορεύεται από το Certification Authority Browser Forum και περιλαμβάνει 6 + 1 επίπεδα, που απαιτούν την υποβολή εγγράφων για:

1. Την αποκλειστική ιδιοκτησία του domain name
Επειδή, η εταιρία Comodo αναφέρει ότι πραγματοποιεί και whois έλεγχο στο domain, ώστε να επιβεβαιώσει ότι η επωνυμία και η διεύθυνση του αιτούντος, είναι ίδια με αυτή του ιδιοκτήτη του domain. Θα χρειαστεί να ζητήσετε για το λόγο αυτό γραπτή επιβεβαίωση στα αγγλικά για τον ιδιοκτήτη του domain σας, από τον ίδιο τον καταχωρητή που το έχετε αγοράσει.

2. Την έδρα του οργανισμού
Υπάρχει περίπτωση να κάνουν τηλεφωνική επιβεβαίωση, οπότε αν υπάρχει κάποιο site σας ανεβασμένο στον αέρα θα χρειαστεί να είναι έγκυρα τα στοιχεία διεύθυνσης και τηλεφώνου της εταιρίας σας.

3. Τη φυσική και νόμιμη υπόστασή του
Ίσως χρειαστεί αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου ή ρεύματος της επιχείρησής σας, μεταφρασμένο στα αγγλικά.

4. Τη λειτουργία του
Έναρξη εταιρίας από το Επιμελητήριο ή/και την Εφορία ή/και όποια άλλη αρχή, το οποίο εξαρτάται από την σύσταση της εταιρίας σας.

5. Την επιβεβαίωση ότι ο ίδιος ο οργανισμός αιτήθηκε την έκδοση του SSL
Αν υπάρχει πρόβλημα για οποιοδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί η έγκριση του ssl από την Comodo, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να αποστείλετε, επικυρωμένα από δικηγόρο ή λογιστή στα αγγλικά.

6. Τη φυσική και νόμιμη ύπαρξη του νομίμου εκπροσώπου
Υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητήσουν να συμπληρώσετε και να στείλετε τα

EV SSL Certificate Subscriber Agreement και EV SSL Certificate Request Form - Full Version

Μπορείτε να εγγραφείτε στην παγκόσμιας εμβέλειας εταιρία την Dunn & Bradstreet που είναι διεθνώς παραδεκτή έτσι ώστε να προσθέσετε την επιχείριση σας εκεί.

Σημείωση: Η υπηρεσία εγγραφής από την Dunn & Bradstreet είναι χρεώσιμη. Για τιμές, ενημερωθείτε από το site τους.Αριθμός Άρθρου: 2096
Καταχωρήθηκε: Wed, Mar 20, 2019 12:58 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Jun 23, 2020 10:51 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-δικαιολογητικά-χρειάζομαι-για-comodo-ov;-2096.html