Μεσολαβεί το Papaki για την πώληση του domain;


Η επικοινωνία πραγματοποιείται ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του domain προς πώληση και τον ενδιαφερόμενο για αγορά. Το Papaki δεν μεσολαβεί στις συναλλαγές ή επικοινωνίες.
Αριθμός Άρθρου: 212
Καταχωρήθηκε: Fri, Sep 7, 2012 5:31 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Wed, Mar 13, 2013 1:13 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Μεσολαβεί-το-papaki-για-την-πώληση-του-domain;-212.html