Επαναφορά βάσεων δεδομένων website Semi Dedicated πακέτων σε προηγούμενη ημερομηνία (restore βάσης δεδομένων)


Σε περίπτωση που έχετε Semi Dedicated πακέτο φιλοξενίας (και όχι απλό shared hosting πακέτο) και επιθυμείτε να επαναφέρετε την βάση δεδομένων μιας ιστοσελίδας σας σε προηγούμενη ημερομηνία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Mε αυτό τον τρόπο θα επαναφερθούν οι εγγραφές και τα περιεχόμενα της βάσης, όπως αυτά ήταν αποθηκευμένα σε προηγούμενη ημερομηνία.


1. Συνδεθείτε στο Control Panel του Papaki

2. Στην ενότητα Πακέτα Hosting, κάντε click στο Semi Dedicated πακέτο φιλοξενίας προς επαναφορά.3. Στο επάνω μέρος του control panel σας, εντοπίστε την Υπηρεσία Backup/Restore και κάντε click στο αντίστοιχο εικονίδιο.4. Επιλέξτε κατά σειρά: Επαναφορά tab και παραμείνετε στο Backup Αρχείων tab.Εντοπίστε την ημερομηνία που επιθυμείτε να κάνετε restore τη βάση σας και πατήστε το δεύτερο κατά σειρά εικονίδιο με όνομα Browse Databases.


5. Στη συνέχεια, κάντε click στο βελάκι του πεδίου Databases, για να γίνει expand η λίστα με τις βάσεις.


6. Αφού γίνει expand η λίστα με τις βάσεις, επιλέξτε τη βάση που επιθυμείτε να επαναφέρετε (κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτί αριστερά από το όνομά της) και πατήστε το Restore Selected.


7. Στη συνέχεια, στο πεδίο Innodb Force Recovery αφήστε την επιλογή ως έχει[0] Νοrmal startup without forced recovery και επιλέξτε Restore.


8. Η διαδικασία επαναφοράς μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.


9. Μόλις η επαναφορά της βάσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα δείτε το εξής μήνυμα:


Σε περίπτωση που έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα και δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η επαναφορά της βάσης, δηλαδή σε περίπτωση που εμφανιστεί η παρακάτω ενημέρωση, τότε θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.


Τα βήματα σε αυτή την περίπτωση είναι τα εξής:

Ακολουθώντας ακριβώς τα ίδια βήματα της διαδικασίας επαναφοράς βάσης που αναφέρθηκαν παραπάνω και αφού πατήσετε το κουμπί Restore Selected (έως και το βήμα 6), σας εμφανίζεται το παρακάτω:


Όπου αυτή τη φορά θα χρειαστεί στο πεδίο Innodb Force Recovery να πατήσετε στο drop down βελάκι και να επιλέξετε το [1] Lets the server run even if it detects a corrupt page, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και έπειτα πατήστε Restore.


Μόλις η επαναφορά της βάσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα δείτε το παρακάτω μήνυμα:Αριθμός Άρθρου: 2200
Καταχωρήθηκε: Wed, Feb 17, 2021 5:06 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Mar 4, 2021 12:03 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Επαναφορά-βάσεων-δεδομένων-website-semi-dedicated-πακέτων-σε-προηγούμενη-ημερομηνία-restore-βάσης-δεδομένων-2200.html