Επαναφορά βάσεων δεδομένων website (restore βάσης δεδομένων) Windows πακέτου φιλοξενίας


Σε περίπτωση που έχετε Windows πακέτο φιλοξενίας, με την υπηρεσία Backup του Plesk, μπορείτε να επαναφέρετε τις εγγραφές και τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων, όπως αυτά ήταν αποθηκευμένα σε προηγούμενη ημερομηνία.


1. Συνδεθείτε στο Control Panel του Papaki.


2. Στην ενότητα Πακέτα Hosting, κάντε click στο πακέτο φιλοξενίας προς επαναφορά.


3. Έπειτα, από τις επιλογές που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Διαχείριση Hosting για να συνδεθείτε στο Plesk.

 

4. Αφού συνδεθείτε στο Plesk, επιλέξτε Websites & Domains > Backup Manager. Εδώ θα δείτε όλα τα διαθέσιμα backups που είναι αποθηκευμένα στον backup server.

 

5. Πρώτα εντοπίστε την ημερομηνία στην οποία θα θέλατε να επαναφέρετε το site σας και κάντε κλικ στο σύνδεσμο της επιθυμητής ημερομηνίας.

 

6. Για την επαναφορά βάσης δεδομένων, στη σελίδα που θα ανοίξει:

1. Στην επιλογή «What do you want to restore?» επιλέξτε Selected Objects

2. Στην επιλογή «Type of object to restore» επιλέξτε Database

3. Στη λίστα με όνομα «Available» εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Εντοπίστε τη βάση που επιθυμείτε να επαναφέρετε και τσεκάρετε το κουτί αριστερά από το όνομα της βάσης αυτής.

4. Κάντε κλικ στο Select 1 objects


5. Η βάση που επιθυμείτε να επαναφέρετε θα μεταφερθεί στη δεξιά λίστα με όνομα Selected

6. Στην επιλογή «Restore» επιλέξτε Configuration and contents of the selected objects

7. Tέλος κάντε κλικ στο Restore για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναφοράς8. Μόλις η επαναφορά της βάσης ολοκληρωθεί επιτυχώς το παρακάτω επιβεβαιωτικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

 

Σε περίπτωση που έχετε Windows πακέτο φιλοξενίας και επιθυμείτε επαναφορά των αρχείων του site σας μέσω της υπηρεσίας Plesk Backup, εδώ θα βρείτε τoν αντίστοιχο οδηγό.
Αριθμός Άρθρου: 2209
Καταχωρήθηκε: Fri, Mar 26, 2021 8:50 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, Mar 26, 2021 9:06 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Επαναφορά-βάσεων-δεδομένων-website-restore-βάσης-δεδομένων-windows-πακέτου-φιλοξενίας-2209.html