Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες domain names;


Aν το συγκεκριμένο Domain Names στερείται του διακριτικού χαρακτήρα ή είναι Κοινόχρηστο ή είναι γεωγραφικός όρος εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία.

Ιδίως, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση Domain Names με κατάληξη .gr που αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο.
Αριθμός Άρθρου: 224
Καταχωρήθηκε: Tue, Sep 11, 2012 2:42 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 22, 2020 1:28 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Υπάρχουν-απαγορευμένες-κατηγορίες-domain-names;-224.html