Γιατί στο τιμολόγιο μου αναγράφεται πάνω "Επί Πιστώσει";Όλα τα τιμολόγια από την εταιρεία μας αποστέλλονται με την ένδειξη "επί πιστώσει", καθώς η εξόφληση της παραγγελίας δεν έχει πραγματοποιηθεί με μετρητά.


Το τιμολόγιο που λαμβάνετε από το Papaki, σε συνδυασμό με την απόδειξη για τη συναλλαγή σας από τράπεζα, paypal κ.ο.κ "κλείνει" ουσιαστικά την οικονομική συναλλαγή που έχετε πραγματοποιήσει. Τυπώστε ή προωθείστε το τιμολόγιο που λάβατε από το Papaki, στο λογιστήριο της εταιρείας σας.
Αριθμός Άρθρου: 30
Καταχωρήθηκε: Mon, Jun 11, 2012 1:19 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Feb 8, 2016 11:16 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Γιατί-στο-τιμολόγιο-μου-αναγράφεται-πάνω-Επί-Πιστώσει-;-30.html