Πώς κάνω την πληρωμή μου μέσω web-banking της Alpha Bank;Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας στο Papaki μέσω web-banking, χρησιμοποιείστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, τον οποίο βρίσκετε στο email παραγγελίας (ή στο Control Panel αν πρόκειται για ανανέωση/αναβάθμιση υπηρεσίας).

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web-banking της Alpha Bank για να συνδεθείτε στον web-banking λογαριασμό σας.

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας, επιλέξτε "Πληρωμές” και στη συνέχεια διαδοχικά "Λοιπών εταιρειών” και "Papaki.com”, όπως φαίνεται παρακάτω.


 
3. Στη φόρμα που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θα κάνετε την πληρωμή και στη συνέχεια συμπληρώστε 

α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής

β) το ποσό πληρωμής 

γ) την ημερομηνία πληρωμής. 

Τέλος, επιλέξτε αν επιθυμείτε δέσμευση του ποσού μέχρι την πραγματοποίηση της πληρωμής και πατήστε "Εκτέλεση”.


4. Ελέγξτε τα στοιχεία τα οποία συμπληρώσατε και εφόσον είναι σωστά πατήστε ξανά ”Εκτέλεση”.

5. Στο τελευταίο βήμα, η καταχώρηση ολοκληρώνεται και στοιχεία της πληρωμής σας εμφανίζονται σε πίνακα.
Αριθμός Άρθρου: 549
Καταχωρήθηκε: Mon, Jan 28, 2013 4:38 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, Dec 27, 2019 1:46 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-κάνω-την-πληρωμή-μου-μέσω-web-banking-της-alpha-bank;-549.html