Τι είναι η WHOIS αναζήτηση;
Με τη WHOIS αναζήτηση, ή whois search ή αναζήτηση στοιχείων domain, μπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία κατοχύρωσης ενός Ονόματος Χώρου (.GR, .COM, .EU, .NET κ.ο.κ.) και να εντοπίσετε σε ποιον ανήκει.

Όσον αφορά την εμφάνιση των προσωπικών στοιχείων του ιδιοκτήτη του domain, υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί:

1. Για .GR domains, στα αποτελέσματα αναζήτησης WHOIS εμφανίζονται τα στοιχεία του καταχωρητή (πχ. papaki.gr) και όχι του πελάτη ιδιοκτήτη.

2. Για .EU domains, στα αποτελέσματα αναζήτησης WHOIS εμφανίζονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και του καταχωρητή, στην περίπτωση που ο πελάτης κατά την κατοχύρωση συμπληρώσει το πεδίο "Οργανισμός/Organization", διαφορετικά εμφανίζεται το email του ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του καταχωρητή. H ημερομηνία λήξης των .EU domain names δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα WHOIS σύμφωνα με τον κανονισμό του μητρώου.

3. Για .COM, .NET, .INFO κτλ. WHOIS domain αναζήτηση στο Papaki, εμφανίζεται το email του ιδιοκτήτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία σας δεν θα εμφανίζονται πια στα αποτελέσματα WHOIS, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα σας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια WHOIS αναζήτηση στη σελίδα.
Αριθμός Άρθρου: 73
Καταχωρήθηκε: Thu, Jun 28, 2012 2:07 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Nov 29, 2018 10:48 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-είναι-η-whois-αναζήτηση;-73.html