Ελλάδα
801-1136624 Live Chat

Ποιός μπορεί να κάνει χρήση της προσφοράς google adwords του Papaki.gr;

στάλθηκε 22 Σεπ '12, 05:10

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Κάθε πελάτης του Papaki.gr ο οποίος έχει τουλάχιστον μια αγορασμένη και ενεργή υπηρεσία στο λογαριασμό του στο Papaki, δικαιούται την προσφορά Google! Η υπηρεσία μπορεί να είναι ένα domain, ένα Hosting κ.ο.κ.

Μπορείς επίσης να δεις αν δικαιούσαι την υπηρεσία εύκολα, αν συνδεθείς στο λογαριασμό σου και από το μενού "Ο λογαριασμός μου" πατήσεις πάνω στην επιλογή "Κουπόνια Προσφορών".

μόνιμο link

απαντήθηκε 12 Σεπ '13, 18:39

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×12
×5
×3
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 22 Σεπ '12, 05:10

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,145 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπ '13, 18:39

ajax-loader.gif