Ποιά είναι τα βήματα για να αλλάξει κανείς τους nameservers του domain του;

στάλθηκε 07 Ιαν '12, 08:17

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να αλλάξετε τους nameservers που έχετε δηλώσει στο domain σας, αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο papaki από εδώ, θα πατήσετε επάνω στο domain σας και στη συνέχεια στην "επεξεργασία" στους "Nameservers". Θα διαγράψετε τους παλιούς, θα εισάγετε τους νέους στα αντίστοιχα πεδία, και θα πατήσετε στην επιλογή "Συνέχεια"-> "Ενημέρωση nameservers".

Σε 4-48 ώρες από την παραπάνω ενέργεια όπου θα έχουν ενημερώσει οι Internet πάροχοι (otenet, hol κτλ) τις DNS εγγραφές τους, θα είναι ορατή η αλλαγή.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 16:45

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×8

Η ερώτηση προστέθηκε: 07 Ιαν '12, 08:17

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 8,912 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 16:45

ajax-loader.gif